Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας

Διενεργούνται ατομικές και δυαδικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας ή και συμβουλευτικής με έμφαση στη δυνατότητα αυτοβελτίωσης, αυτορύθμισης και αξιοποίησης προσωπικών δυνατοτήτων.

   * Άγχος, Φόβος και Φοβία
* Κρίσεις πανικού
* Κατάθλιψη, Πένθος και Μελαγχολία
* Ζητήματα ζεύγους / διαζυγίου
* Ψυχοσεξουαλικά ζητήματα
* Διαχείριση συγκρούσεων
* Εξαρτήσεις και Εθισμοί
* Διατροφικά ζητήματα: βουλιμία, παχυσαρκία, ανορεξία
* Ψυχοσωματικά θέματα
* Χρόνιες ασθένειες
* Διαχείριση σωματικού και ψυχικού πόνου
* Διαταραχές μνήμης