Ψυχοθεραπεία

Ο ρόλος της ψυχοθεραπείας
Οι άνθρωποι συνήθως ζητούν θεραπεία όταν στην ζωή τους κάτι δεν λειτουργεί ομαλά, όταν οι προσπάθειές τους να βρουν απαντήσεις ή λύση σε ό,τι τους απασχολεί ή αλλάξουν καταστάσεις προς το καλύτερο έχουν αποτύχει. Σε μία τέτοια συναισθηματική και νοητική στάση ήττας η παγιωμένη άποψη για τον εαυτό τους ή για την κατάστασή τους δεν είναι αμετακίνητα καθορισμένη, αντίθετα σημαίνει ότι είναι δεκτική σε αλλαγή.

Το
μόνο πρόσωπο που ελέγχουμε είναι ο εαυτός μας. Αν δουλέψουμε πάνω σε αυτόν, οι συνθήκες, όπως τις βλέπουμε γύρω μας, αλλάζουν συνήθως από μόνες τους. Η δουλειά για να κατορθώσουμε την επιθυμητή αλλαγή είναι πάντα «εσωτερική».
Η θεραπευτική διαδρομή επιτρέπει να εξεταστούν όλες οι παλιές πεποιθήσεις και να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, ενώ δοκιμάζονται νέοι τρόποι αντίληψης για τον εαυτό μας ή για τους άλλους και για την συμπεριφορά μας στον κόσμο. Για να εξελιχθούμε είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε τις περιοριστικές απόψεις που έχουμε στο μυαλό μας.
Με άλλα λόγια, η ψυχοθεραπεία βοηθά στην αύξηση των εναλλακτικών, έτσι ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε επιλογές εκεί που δεν φανταζόμαστε ότι υπήρχαν!

Η ψυχοθεραπεία ως μέσον για την διαχείριση των δυσκολιών
Η ψυχοθεραπεία προσφέρει ένα άνοιγμα σε μία συστηματική διερεύνηση των καθημερινών εμπειριών, αλλά συγχρόνως και μία μελέτη πάνω στο ιστορικό αυτών των γεγονότων και των αντιδράσεών μας σε αυτά. Ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος ψυχοθεραπευτής έχει στην διάθεσή του τα εργαλεία και τις γνώσεις της ψυχολογίας, ώστε να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις και πιθανότατα τις παρανοήσεις μας.
Η ψυχοθεραπεία είναι ένα μέσον κατανόησης του εαυτού μου, αλλά και του κόσμου γύρω μου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να επανεξετάσω και να προχωρήσω προς την αλλαγή χωρίς να χρειαστεί να ακολουθήσω οδηγίες ή εντολές κάποιου άλλου. Ο ψυχοθεραπευτής είναι συνοδοιπόρος στον δικό μου προσωπικό δρόμο. Αν επιθυμώ δυνατά συναισθήματα, όπως η ευτυχία, είναι σημαντικό να είμαι πρόθυμος να βιώσω όλο το συναισθηματικό φάσμα. Η ψυχοθεραπεία δημιουργεί χώρο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ψυχοθεραπεία καλλιεργεί την αυθεντικότητα
Όσο πιο ειλικρινείς είμαστε με τον εαυτό μας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να ζήσουμε μία ικανοποιητική και ωφέλιμη ζωή. Η ειλικρίνεια, όμως, όσον αφορά τα κίνητρά μας σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η ανειλικρίνεια διαμορφώνει ένα νέο εμπόδιο στην ζωή. Ο Πλάτωνας έχει χρησιμοποιήσει μία μεταφορά, στην οποία οραματίστηκε την ανθρώπινη λογική όπως τον ηνίοχο που χρειάζεται όχι μόνο το λευκό άλογο της θέλησης, αλλά και το σκοτεινό άλογο του πάθους για να προχωρήσει μπροστά. Αυτή η οπτική δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες πλευρές του εαυτού μας τις οποίες περιθωριοποιούμε, προκειμένου η ταυτότητά μας να έχει συνοχή. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε και τις αποκυρηγμένες πλευρές του εαυτού μας και να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για αυτόν. Το συναίσθημα διαδραματίζει έναν αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν την διαδρομή της ανάπτυξης και της αλλαγής. Ερχόμαστε, με αυτόν τον τρόπο, σε επαφή με την αυθεντικότητά μας.
Οι διαφορές μεταξύ των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων
Υπάρχουν πάρα πολλές ψυχοθεραπευτικές σχολές και υπολογίζονται γύρω στις 350. Υπάρχουν, λοιπόν, πολυάριθμοι αποτελεσματικοί τρόποι που βοηθούν τους ανθρώπους. Σε αδρές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτές που δίνουν έμφαση στο παρελθόν, διότι υπάρχει η πεποίθηση ότι το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί και επομένως η λύση είναι να ψάξεις το πρόβλημα στο παρελθόν για να μπορείς να το θεραπεύσεις. Κάποιες άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις δίνουν βάρος στο μέλλον και στο ποια μπορεί να είναι η κατάλληλη συμπεριφορά ώστε να μπορώ να έχω τα αποτελέσματα που θέλω. Δίνεται, δηλαδή, μία κατεύθυνση για το ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά. Τέλος, υπάρχουν οι θεραπείες που εστιάζουν στο παρόν, δηλαδή σε αυτό που εκτυλίσσεται στην παρούσα στιγμή. Ενισχύεται η επαφή με τον εαυτό στο εδώ και τώρα.

Γνωρίστε επίσης  τη Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και τη Συστημική Ψυχοθεραπεία