Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μία σύνθεση της γνωσιακής προσέγγισης και της ψυχοδυναμικής ανάλυσης.
Η «φιλοσοφία» της γνωσιακής προσέγγισης στηρίζει την ιδέα ότι τα συναισθήματα που βιώνω είναι αποτέλεσμα των γενικότερων πεποιθήσεων που έχω για τον εαυτό μου, του άλλους και την ζωή.
Αυτό σημαίνει ότι αν βιώνω συναισθήματα που μου φέρνουν δυσκολίες, μπορώ να τα αλλάξω αν δουλέψω με τις πεποιθήσεις μου.
Με άλλα λόγια, τα συναισθήματά μου αλλάζουν όταν αλλάζω τις σκέψεις που υπάρχουν πίσω από αυτά.

Η ψυχοδυναμική προοπτική δίνει μεγαλύτερη προσοχή στους «φαύλους κύκλους» που ακολουθώ στην ζωή μου. Αυτό πρακτικά δείχνει ότι από την παιδική μου ηλικία έχω μαθει να λειτουργώ με βάση κάποιους ρόλους στην σχέση μου με τους σημαντικούς άλλους. Αργότερα, σχετίζομαι με ανθρώπους με τους οποίους ασυνείδητα παίζω τους ίδιους ρόλους.
Παίζω, δηλαδή, τους ίδιους ρόλους με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και βλέπω το ίδιο έργο ξανά και ξανά.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, ως εργαλείο μου δίνει την δυνατότητα να σπάσω τους φαύλους κύκλους που με δυσκολεύουν δουλεύοντας παράλληλα με τις πεποιθήσεις μου.