Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η συστημική ψυχοθεραπεία διαχειρίζεται θέματα που προκύπτουν στο εδώ και τώρα.
Η συγκεκριμένη προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίζονται και όχι να βρούμε απλά μία απάντηση στο γιατί συνέβησαν σε εμάς.
Η οπτική αυτή μας δίνει την δυνατότητα να αφήσουμε μία παθητική στάση απέναντι στα πράγματα και να διαμορφώσουμε μία θέση πιο ενεργή στην ζωή.
Με αυτόν τον τρόπο, δεν είμαστε απλά παρατηρητές σε αυτό που συμβαίνει, αλλά αποκτάμε μία περισσότερο βιωματική σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους.
Μέσω της συστημικής ψυχοθεραπείας δουλεύουμε το πώς μπορούμε να αναλάβουμε οι ίδιοι την ευθύνη του εαυτού μας.
Όταν θεωρούμε ότι οι άλλοι ή οι εξωτερικές συγκυρίες είναι υπεύθυνες για την δυσκολίες μας, τότε πως μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την πραγματικότητά μας; Πώς μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε όταν αποφεύγουμε την ευθύνη των πράξεων και των επιλογών μας; Η αλήθεια είναι ότι η ανάληψη της δικής μας ευθύνης θέλει πολύ θάρρος και τόλμη.

Με βάση τη συστημική ψυχοθεραπεία ο άνθρωπος δεν είναι απλά μία μονάδα. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι η οικογένεια, μία οργάνωση, η εταιρεία στην οποία εργάζομαι, το σχολείο κλπ.
Όταν, λοιπόν γίνεται η μετατόπιση σε ένα μέρος του συστήματος, αυτό αναπόφευκτα φέρνει αλλαγές σε όλο το υπόλοιπο σύστημα. Με βάση την συστημική θεραπεία, το μόνο σταθερό στοιχείο στην ζωή είναι ότι όλα αλλάζουν, μεταβάλλονται. Αυτή η ενόραση μας βοηθά να αλλάξουμε την ζωή μας αυτήν την στιγμή. Δεν υπήρξε, ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ μία στιγμή που να μην έχουμε τη δύναμη να μεταβάλλουμε το πεπρωμένο μας.