Ψυχοσεξουαλικά Ζητήματα

Ψυχοσεξουαλικά ΖητήματαΈνα αρκετά συχνό πρόβλημα που εμφανίζεται στην ζωή του ζευγαριού είναι η σεξουαλική λειτουργία και είναι φυσικό καθώς αποτελεί σημαντικό μέρος της επικοινωνίας του ζεύγους.

Τα ψυχοσεξουαλικά ζητήματα που μας απασχολούν συχνά, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες και τις παραφιλίες ή σεξουαλικές παρεκκλίσεις.

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες χαρακτηρίζονται από δυσκολίες που εμφανίζονται στη σεξουαλική λειτουργία.
Από την άλλη, οι παραφιλίες χαρακτηρίζονται από διαταραχή του σεξουαλικού σκοπού ή στόχου.

Η διαφορά επομένως εντοπίζεται στο γεγονός ότι ενώ στις παρεκκλίσεις υπάρχει καλή και ευχάριστη σεξουαλική λειτουργικότητα, στις δυσλειτουργίες η λειτουργικότητα είναι διαταραγμένη.

Ο κύκλος της σεξουαλικής απάντησης χαρακτηρίζεται από τέσσερις φάσεις: την επιθυμία, η αλλιώς την διέγερση, το πλατώ, τον οργασμό και την λύση. Υπάρχουν διαφορετικές σεξουαλικές δυσλειτουργίες που εμφανίζονται ανάλογα με το στάδιο της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Στην πρώτη φάση, η διέγερση εμφανίζεται με την μορφή ερωτικής επιθυμίας.
Η επιθυμία μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από φαντασιώσεις ή με την παρουσία ενός επιθυμητού προσώπου) ή μπορεί να επιτευχθεί με σωματικά ερεθίσματα (π.χ. φιλιά, χάδια).
Η διέγερση σε σωματικό επίπεδο χαρακτηρίζεται από σεξουαλική ευχαρίστηση και από διόγκωση του πέους (λόγω φλεβικής συμφόρησης) και στύση στους άντρες και από λίπανση και διάταση του κόλπου στις γυναίκες.

Στην δεύτερη φάση, εφόσον συνεχίζουν τα σεξουαλικά ερεθίσματα, το άτομο φθάνει στον ουδό του οργασμού, μέσα από παραπέρα φυσιολογικές μεταβολές και αύξηση της σεξουαλικής έντασης και ευχαρίστησης και στους άντρες και στις γυναίκες.
Πρόκειται για την προοργασμική φάση, η οποία ονομάζεται πλατώ.

Ο οργασμός είναι η κορύφωση της σεξουαλικής ευχαρίστησης και στην διάρκειά του απαλευθερώνεται η σεξουαλική ένταση.
Συχνά όταν γίνεται αυτοσκοπός της συνεύρεσης, υπάρχει προσκόλληση στο αποτέλεσμα και εκδηλώνεται με την μορφή άγχους ως προς την επίδοση.
Στην τελευταία φάση, κατά την λύση, το σώμα επανέρχεται σταδιακά σε κατάσταση ηρεμίας, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη σταδιακή απομάκρυνση του αίματος από τα γεννητικά όργανα και την επιστροφή τους στο μέγεθος που έχουν σε κατάσταση ηρεμίας.

Όταν δεν υπάρχει οργασμός, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επέλθει η ηρεμία.

Οι διαφορετικοί τύποι σεξουαλικών δυσλειτουργιών είναι οι εξής:

  • Ως προς την σεξουαλική επιθυμία με την μορφή υποτονικής σεξουαλικής επιθυμίας έως και την σεξουαλική αποστροφή
  • Με βάση την σεξουαλική διέγερση με την μορφή έλλειψης σεξουαλικής διέγερσης στη γυναίκα και διαταραχή της στύσης στον άντρα
  • Διαταραχές του οργασμού (ή αλλιώς ανεσταλμένος οργασμός) στη γυναίκα και στον άντρα,  καθώς και πρόωρη εκσπερμάτωση
  • Διαταραχές σεξουαλικού πόνου: δυσπαρευνία και κολεόσπασμος
  • Σεξουαλική δυσλειτουργία που οφείλεται σε γενική ιατρική κατάσταση και  σεξουαλική δυσλειτουργία προκαλούμενη από ουσίες.


Μία από τις συχνές αιτίες δημιουργίας κάποιας σεξουαλικής δυσκολίας είναι κάποια αρνητική εμεπειρία στην έναρξη της σεξουαλικής ζωής του ατόμου ή ακόμα και μία τραυματική εμπειρία κατά την ανήλικη ζωή. Οι αρνητικές εμπειρίες δεν χρειάζονται απαραίτητα να είναι πρώιμες, αλλά μπορούν να εμφανιστούν και στην μετέπειτα σεξουαλική ζωή π.χ. κούραση, μέθη, καινούργιος ερωτικός σύντροφος…
Επίσης, συχνό φαινόμενο είναι η ανασφάλεια του ατόμου για τον σεξουαλικό του ρόλο ή για τον ρόλο του ως άνδρα ή γυναίκα π.χ. κακή εικόνα για την εξωτερική εμφάνιση.
Ένας άλλος φραγμός μπορεί να είναι οι προσδοκίες τις οποίες έχει καθένας μας πριν την σεξουαλική πράξη και μπορεί να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός σεξουαλικού προβλήματος.

Η ψυχοθεραπεία βοηθά στην άρση αυτών των σεξουαλικών και συναισθηματικών δυσκολιών όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ζευγαριού. Μία σχέση δεν έχει δύο, αλλά τρία πρόσωπα: το «εγώ», το «εσύ» και το «εμείς». Επομένως, το σύνολο, δηλαδή το ζευγάρι δεν είναι το άθροισμα των αναγκών των δύο μελών, αλλά μία νέα δυναμική κατάσταση που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως τέτοια και στην ψυχοθεραπεία.