Εννεάγραμμα

Το εννεάγραμμα είναι ένα σύστημα που μπορεί να μας δώσει την δυνατότητα να αντιληφθούμε τον εαυτό μας και τους άλλους γύρω μας. Πρόκειται για ένα γεωμετρικό σχήμα που χαρτογραφεί 9 βασικούς τύπους προσωπικότητας και τις πολυσύνθετες μεταξύ τους σχέσεις. Το σύγχρονο εννεάγραμμα των τύπων προσωπικότητας δεν προέρχεται από μία και μοναδική πηγή. Αποτελεί σύνθεση πολλών παραδόσεων αρχαίας σοφίας που συνδυάζεται με την σύγχρονη ψυχολογία.

Με άλλα λόγια, είναι ένα εργαλείο αυτογνωσίας. Μας αποκαλύπτει τον πυρήνα των ψυχολογικών ζητημάτων μας, καθώς και τις προσωπικές μας δυνάμεις και αδυναμίες.
Μπορεί να μας βοηθήσει μόνο αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά στην εξάσκηση της αυτο-παρατήρησης.

Η δουλειά με το εννεάγραμμα ξεκινά όταν καθένας βρει τον τύπο του και αρχίζει να καταλαβαίνει τα βασικά του χαρακτηριστικά. Αν και θα αναγνωρίσουμε συμπεριφορές του εαυτού μας και στους 9 τύπους, τα πιο καθοριστικά χαρακτηριστικά έχουν τις ρίζες τους σε έναν από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δούμε το πρότυπο και τη γενικότερη λογική με βάση την οποία ζούμε και συμπεριφερόμαστε. Παρόλο που ο προσδιορισμός του τύπου μας δίνει σημαντικές πληροφορίες, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν το σημείο εκκίνησης για ένα πολύ μεγαλύτερο ταξίδι. Αναγνωρίζοντας τόσο τις ικανότητες όσο και τα τυφλά μας σημεία αποκτούμε περισσότερη ελευθερία. Αυτός είναι ο σκοπός τους εννεαγράμματος.

Αν θέλετε να προσχωρήσετε στο τεστ πατήστε εδώ. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι το RHETI (Riso-Hudson Enneagram Type Indicator).
Οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά και έπεται μία σύντομη περιγραφή έκαστου τύπου προσωπικότητας.