Τεστ Προσωπικότητας κατά Jung

Προσπάθειες κατηγοριοποίησης των ανθρώπων με βάση την προσωπικότητα έχουν γίνει αρκετές στο παρελθόν, από τον Αριστοτέλη και τον Ιπποκράτη, μέχρι την ινδική Αγιουρβέδα και την κινέζικη ιατρική. Το συγκεκριμένο τεστ προσωπικότητας βασίζεται στους ψυχολογικούς τύπους του Carl Jung, το οποίο προσωπικά θεωρώ αρκετά ευέλικτο, εύχρηστο, έως και ευχάριστο.

Σύμφωνα με τον Jung, υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες, που χρησιμοποιούμε για να προσανατολιστούμε στον κόσμο (όπως και στον δικό μας εσωτερικό κόσμο): αίσθηση, που είναι αντίληψη μέσα από τις αισθήσεις μας, σκέψη, που δίνει νόημα και κατανόηση, συναίσθημα, που ζυγίζει και εκτιμά, και διαίσθηση, που μας λέει για τις δυνατότητες του [κόσμου] και μας δίνει πληροφορίες για την ατμόσφαιρα που περιβάλλει κάθε εμπειρία. Όταν μια αντίδραση είναι συνηθισμένη, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα τύπο.

Το συγκεκριμένο τεστ έχει τυποποιηθεί από αμερικανούς ψυχολόγους μεταγενέστερους του Jung, τους Myers και Briggs. Υπάρχουν 4 γενικές κατηγορίες ιδιοσυγκρασιών, η καθεμία από τις οποίες χωρίζεται και πάλι σε 4 χαρακτηριστικούς τύπους προσωπικότητας. Έτσι, προκύπτουν συνολικά 16 τύποι προσωπικότητας, ανάλογα με τον συνδυασμό των απαντήσεων αναφορικά με τους 4 άξονες του Jung.