Υπηρεσίες

Διενεργούνται ατομικές και δυαδικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας ή και συμβουλευτικής με έμφαση στη δυνατότητα αυτοβελτίωσης, αυτορύθμισης και αξιοποίησης προσωπικών δυνατοτήτων.